Case Studies

You want more revenue - we are dedicate to achieve that. Our mission is to help you get more customers with positive ROI. Here are some of our success stories:

ENG Kako smo kreirali kampanje s ciljem povećanja broja kvalificiranih leadova

Za Banku Zlata smo radili kompletan digitalni marketing, no ovdje ćemo se fokusirati na segment Google Ads oglašavanja.

Read more

Kako smo automatskim licitiranjem ostvarili porast konverzija od 117,74%

Google Ads optimizacija, i Landing Page optimizacija stranice optimarent.hr

Read more

Kako smo ostvarili 335% ROI u Telekom industriji?

Meditel usluge su ovlašteni partner Optime Telekom koji se bave akvizicijom novih korisnika....

Read more

Kako povećati broj leadova za 158,71% uz 85,44% nižu cijenu po leadu

Eurofinancije d.o.o. su licencirana agencija za kreditno posredovanje.

Read more